Piratai ir jų laivo išvadavimas. Jums reikia šaudyti į piratus ir taip rinkti taškus. Nuotykių žaidimas skirtas piratų gerbėjams. Kai tik pasirodys piratas atlik šūvį. Jums reikia stebėti savo bombas ir šovinius, jie gali pasibaigti. Nepataikyk į belaisvę merginą.